Đo size khi mua hàng tại shop

Hướng dẫn đo size

Vòng ngực dưới: Dùng thước dây vòng qua lưng đo vòng chân ngực ở phần căng phồng nhất ngay dưới chân ngực.

Vòng ngực: Dùng thước dây vòng qua lưng đo vòng ngực ở phần cao nhất của ngực (đỉnh ngực).

Vòng eo: Dùng thước dây vòng qua eo, đo vòng eo nhỏ nhất.

Vòng mông: Dùng thước dây vòng qua mông, đo vòng mông ở vùng cao nhất của mông (đỉnh mông).

Đồ Ngủ

Size Vòng ngực (cm) Vòng eo (cm) Vòng mông (cm)
S 76 – 82 60 – 66 82 – 88
M 80 – 87 65 – 71 87 – 93
L 87 – 93 70 – 76 92 – 98
LL 92 – 98 75 – 81 97 – 103

Quần Lót.

Size Vòng eo (cm) Vòng mông(cm)
M 65 – 71 78 – 93
L 70 – 76 92 – 98
LL 75 – 81″ 97 – 103

Nội Y Bầu.

Bra size Vòng chân ngực (cm) Vòng đỉnh ngực (cm)
M 70 – 75 83 – 90
L 75 – 80 90 – 98
LL 80 – 95 98 – 105
Panty size Vòng bụng (cm) Vòng mông (cm)
M 78 – 100 85 – 98
L 88 – 110 93 – 103

Áo Ngực

Size Vòng chân ngực (cm) Vòng đỉnh ngực (cm)
A75 75 85
B75 75 88
C75 75 90
A80 80 90
B80 80 93
C80 80 95
A85 85 95
B85 85 98
C85 85 100